znajdź nieruchomość

typ nieruchomości

rodzaj transakcji

miejscowość

dzielnica

cena

-

powierzchnia

-

pokoi

  1   2   3   4   5 i więcej

symbol

notatnik

notatnik jest pusty

sprzedaj swoją nieruchomość

kalkulator opłat

Aby obliczyć orientacyjny koszt zakupu nieruchomości wpisz określoną kwotę.

newsletter

podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna
I. Klauzula informacyjna dla klienta Biura Nieruchomości

1. Pośrednik Grażyna Zabłucki, Biuro Nieruchomości w Jeleniej Górze,
ulica Bankowej 4 – otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane
osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z
realizacją czynności zawodowych podejmowanych na Państwa życzenie.
2. Działania Pośrednika podejmowane są na podstawie przepisów prawa
nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i
zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2
lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 –
RODO).
3. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika definiują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r
– Prawo o Pośrednictwie, tj. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. 
4. Pośrednik przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym
(np. notariusz ) w zakresie realizacji obowiązków
prawnych.
5. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez
Pośrednika w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że
mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do
prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności pośrednictwa.
Odmowa przekazania tych informacji Pośrednikowi uniemożliwia
przeprowadzenie czynności pośrednictwa.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do
informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również
dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to
przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o pośrednictwie.
7. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z
działaniami Pośrednika, które dotyczą informacji będących Państwa danymi
osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:
Biuro.sudety@gmail.com.
8. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami
Pośrednika, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi
osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.